1. STAMBENI - JAVNI - POSLOVNI
  2. INDUSTRIJSKI - GOSPODARSKI
  3. KOMUNALNA I PROMETNA INFRASTRUKTURA
  4. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA
  INVESTITOR OBJEKT LOKACIJA  
         
  Turizam Petrčane  Hotel Petrčane Petrčane - Zadar  
  AUTOZUBAK  Poslovna zgrada - NEOSTAR Osijek, Varaždin, Pula, Velika Gorica, Sesvetski Kraljevec  
  AUTOHRVATSKA Rekonstrukcija hale- FORD Trucks Zagreb  
  AUTOHRVATSKA  Autosalon Škoda , dogradnja VW salon Karlovac  
  AUTOHRVATSKA Prenamjena skladišne hale u Bosch servis i regionalno skladište  Hrvatski Leskovac  
  TVŽ Gredelj  Upravna zgrada TVŽ GREDELJ Zagreb  
  Auto Zubak  Hotel Vila Velebit sa pratećim sadržajem Žrnovnica  
  MAN  Poslovno-prodajni servisni centar sa pratećim sadržajem (prodaja i servis kamiona i autobusa) Pazin  
  Općina Kalinovac Dječiji vrtić s jaslicama i pomočnim prostorijama Kalinovac  
  MAN  Poslovno-prodajni servisni centar kamiona MAN Varaždin  
  Auto kuća Burić  Auto centar VW Pula  
  Jelić auto  Auto salon Jelić Mostar  
  AutoRemetinec Auto salon Škoda Zagreb  
  AUTOZUBAK Auto salon AUDI Sesvete  
  AUTOZUBAK  Auto salon VW Koprivnica  
  AUTOZUBAK  Auto salon AUDI i SEAT Osijek  
  AUTOZUBAK  Auto salon ŠKODA Požega  
  AUTOZUBAK  Auto salon SEAT Velika Gorica  
  AUTOZUBAK Auto salon ŠKODA Sesvete  
  AUTOZUBAK  Auto salon ŠKODA Pula  
  AUTOZUBAK  Auto salon ŠKODA Slavonski Brod  
  AUTOZUBAK  Auto salon VW Velika Gorica  
  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb Centar za socijalnu skrb Bjelovar  
  Grad Čazma Crkva u Čazmi Čazma  
  Elektrometal  Poslovna zgrada Elektrometal Bjelovar  
  ET  Poslovno-stambena zgrada Bjelovar  
  Vema promet  Poslovno-stambena zgrada Bjelovar  
  Grad Bjelovar Gradska uprava Bjelovar  
  Gratit  Poslovna zgrada Virje  
  Remuš  Poslovna zgrada Bjelovar  
  Sambi  Poslovna zgrada Bjelovar  
  SET Poslovna hala Bjelovar  
  SET  Stambena zgrada Trnava Zagreb  
  SET  Stambena zgrada 1,2 Zagreb  
  SEGRAD  Stambena zgrada SEGRAD Bjelovar  
  Grad Đurđevac Područna škola Đurđevac Đurđevac  
  Općina Velika Pisanica Sportska dvorana V. PISANICA Velika Pisanica  
  Općina Virje Sportska dvorana VIRJE Virje  
  SEGRAD  Stambena zgrada u Đurđevcu Đurđevac  
  Vinceković Stambena zgrada Bjelovar  
  SEGRAD  Stambena Zvijerci Bjelovar  
  Općina Virje Dječji vrtić Virje  
  Općina Virje Rekonstrukcija i prenamjena Stare škole u višenamjenski prostor Virje  
  Općina Virje  Društveni dom Virje  
  Općina Novigrad Podravski Dječji vrtić Novigrad Podravski  
  Općina Ferdinandovac Dječji vrtić Ferdinandovac  
  Bolnica Novi Marof Rekonstrukcija dva odjela bolnice  Novi Marof  
  Drvograđenje d.o.o. Restoran Šljukin gon Bjelovar  
  Drvograđenje d.o.o. Stambeno-poslovni Forum Bjelovar  
  Gratit Virje Stambeno poslovni Lotus Virje  
  Sportsko društvo Podravac Virje Svlačionice i tribine NK Podravac Virje  
  OŠ Virje  Područna škola Hampovica Hampovica  
  OŠ Virje  Nadogradnja, dogradnja i rekonstrukcija OŠ Virje Virje  
  Općina Virje  Energetska obnova - doma zdravlja, stara općina, društveni dom Virje  
  Općina Veliko Trojstvo Projekti - Društveni dom Paulovac Paulovac  
  Općina Veliki Grđevac Projekti - sportski tereni V. Grđevac  
  Općina Veliko Trojstvo Nadzor - škola i vrtić Veliko Trojstvo  
  Općina Šandrovac Izvedbeni projekti - vrtić Šandrovac  
  Općina Podravske Sesvete Izvedbeni projekti - vrtić Podravske Sesvete  
  Grad Bjelovar Nadzor - energ. obnova škole V. Korenovo Veliko Korenovo  
  Općina Veliko Trojstvo Reciklažno dvorište Veliko Trojstvo  
  Općina Veliko Trojstvo Plan gosopodarenja otpadom Veliko Trojstvo  
  Općina Velika Pisanica Plan gospodarenja otpadom Velika Pisanica  
  Općina Virje Projekti - tržnica Virje  
  Općina Virje Projekti - stara škola - rekon. Virje  
  Općina Veliko Trojstvo Projekti - škola i vrtić Veliko Trojstvo  
  Općina Severin Plan gospodarenja otpadom Severin  
  Općina Šandrovac Plan gospodarenja otpadom Šandrovac  
  Općina Rovišće Plan gospodarenja otpadom Rovišće  
  Općina Nova Rača Projekti - Društveni dom Drljanovac Drljanovac  
  Općina Novigrad Podravski Projekti - DV Fiolica Novigrad Podravski  
  NK Graničar Kotoriba Projekti - sportski kompleks u Kotoribi Kotoriba  
  NK Dinamo Domašinec Rekonstrukcija svlačionica i sportske dvorane u Domašincu Domašinec  
  Općina Nova Rača Projekti - mrtvačnica Bedenik Bedenik  
  Općina Novigrad Podravski Projekti - adaptacija vatrogasni dom Novigrad Podravski  
  Župa sv. Mihaela Arkanđela Orehovec Projekti i nadzor - sanacija crkve u Miholcu Miholec  
  Maržić Ljubica Projekti - dom za starije i bolesne Virje  
  Grad Križevci Projekti - kuća Oštrić Križevci  
  Frasinox Božić d.o.o. Izvedeno stanje - poslovne zgrade - Kolodvorska ulica Donja Stubica  
  BBŽ Idejni - sportsko rekreacijski centar Bjelovar  
  BBŽ OŠ Čazma Čazma  
  INVESTITOR OBJEKT LOKACIJA  
         
  Lassesberger-knauf Tvornica suhe žbuke Zapužane - Benkovac  
  KIM - Dukat CIP postrojenje Karlovac  
  Sirela - Dukat Hlađeno skaldište Bjelovar  
  VDM energija Bioplinsko postrojenje 1MW Donji Miholjac  
  VDM energija Bioplinsko postrojenje 1MW Viljevo  
  OSATINA GRUPA  Klaonica i prerada mesa Natura - Đurđevac  
  BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC Postrojenje za preradu sirovine Sveti Petar Orehovec  
  BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1  Bioplinsko postrojenje 2MW Gregurovec  
  BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC Bioplinsko postrojenje 1MW Sveti Petar Orehovec  
  BIOINTEGRA  Bioplinsko postrojenje 2MW Slatina  
  NTC KRAKA  Bioplinsko postrojenje 1MW Malo Vukovje  
  NTC KRAKA  Bioplinsko postrojenje 1MW Štefanje  
  NTC BJELOVAR  Bioplinsko postrojenje 1MW Kapelica  
  NTC GAJ  Bioplinsko postrojenje 2MW Gaj Lipik  
  BIONARDO GUNJA  Bioplinsko postrojenje 1MW Gunja  
  MATVEJ d.o.o., Virje Bioplinsko postrojenje 1MW Virje  
  AUTOHRVATSKA d.d. Prenamjena skladišne hale u Bosch servis i regionalno skladište  Hrvatski Leskovac  
  NATURA MILK ĐURĐEVAC Rekonstrukcija i proširenje postojeće mljekare (550 m2) Đurđevac  
  TŽV GREDELJ  Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja objekta Tvornice željezničkih vozila Gredelj Zagreb Zagreb  
  CEDEVITA Proizvodne građevine tvornice kalničke mineralne i izvorske vode, Cockta, Cedevita Apatovac  
  ZM-INŽENJERING  Skladišna hala broj 4 Žitnjak, Zagreb  
  ZM-INŽENJERING  Skladišna hala broj 34 Jankomir, Zagreb  
  AEROTEH Gospodarska građevina - Sušenje voća  Veliki Grđevac  
  NATURA AGRO Izgradnja dva tovilišta svinja na postojećoj farmi i pratećih objekata lagune Đurđevac  
  NATURA AGRO Rekonstrukcija i proširenje postojeće mljekare (550 m2) Đurđevac  
  NATURA AGRO  Dogradnja objekta u skolpu tvorince stočne hrane  Đurđevac  
  Knauf d.o.o. Tvornica KNAUF Knin  
  LBK Tvornica suhe žbuke Đurđevac  
  P Z Virje Mješaona stočne hrane Virje  
  Gratit  Klaonica nojeva Virje  
  Ljubić Marijan Pilana Virje Virje  
  Terran d.o.o. Projekti - spremište materijala Prgomelje  
  Lumini Benz d.o.o. ZG Troškovnik za BP Pisarovina Pisarovina  
  Lassesberger-knauf Rekonstrukcija postojećih objekata na lok. Tvornice suhe žbuke Zapužane - Benkovac  
  Lassesberger-knauf Dogradnja silosa na lokaciji tvornice suhe žbuke Zapužane - Benkovac  
  KIM - Dukat Nadzor - dogradnja objekta za pranje kamiona Karlovac  
  Gašpar d.o.o. Projekti - silos za žitarice Bjelovar  
  Dukat d.d. Nadzor - zriona sira Bjelovar  
  Dukat d.d. Nadzor - rashladno skladište Bjelovar  
  Dukat d.d. Evaporativni kondenzator Bjelovar  
  Dukat d.d. Tehničko rješenje - unutarnji spremnici Zagreb  
  Dukat d.d. Sanacija odvodnje Pula  
  Auto Hrvatska prodajno sesrvisni centri d.d. Nadogradnja AH PSC VŽ Varaždin  
  Auto Hrvatska d.d. Rekonstrukcija Ford Trucks servis , Radnička Zagreb  
  Auto Hrvatska d.d. Rekonstrukcija kuhinje i menze, Hr. Leskovac Zagreb  
  Auto-remetinec d.d. Objekt za prijem i isporuku vozila, upravne prostorije Zagreb  
  Auto Hrvatska d.d. Projekti - rekonstrukcija hale 0 i 1, Radnička Zagreb  
  INVESTITOR OBJEKT LOKACIJA  
         
  Općina Šandrovac Kanalizacija sa uređajima za pročišćavanje (11.000m', 2 biološka reaktora) Šandrovac  
  Vodovod VG Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (1.500ES) Veliki Grđevac  
  Vodovod VG Kanalizacija Veliki Grđevac (8.700m') Veliki Grđevac  
  Komunalije     Đurđevac Sekundarna kanalizacija naselja Virje (6500m') Virje  
  Komunalije     Đurđevac Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Općine Podravske Sesvete (1.800ES) Podravske Sesvete  
  Grad Grubišno Polje Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grubišno Polje Grubišno Polje  
  NATURA MILK  Interni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda iz pogona mljekare Đurđevac  
  CEDEVITA Biološki uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u Apatovcu  Apatovac  
  Komunalije     Đurđevac Rekonstrukcija, dogradnja i sanacija UPOV-a Grada Đurđevca (10.000 ES) Đurđevac  
  Komunalije     Đurđevac Magistralni vodovod Općine Ferdinandovac (5600m') Ferdinandovac - Lepa Greda -Bakovci  
  Komunalije     Đurđevac Magistralni vodovod Miholjanec - Donje Zdjelice (10.300m') Miholjanec -Donje Zdjelice  
  Komunalije     Đurđevac Sekundarni vodovod Grkine-Severovci (4.500m') Grkine - Severovci  
  Komunalije     Đurđevac Vodosprema Čepelovec Čepelovec  
  Komunalije     Đurđevac Magistralni vodovod crpilište Đurđevac - Virje (12.000m') Đurđevac - Virje  
  Komunalije     Đurđevac Uređaj za prošišćavanje odpadnih voda u Ferdinandovcu (1.800ES) Ferdinandovac   
  Komunalije     Đurđevac Vodoopskrba mreža Općine Virje Općina Virje  
  GKP Komunalac  Koprivnica CUPOV Koprivnica (100.000 ES) Koprivnica  
  GKP Komunalac  Koprivnica Kanalizacijska mreža u naselju Koprivnički Bregi Koprivnički Bregi  
  GKP Komunalac  Koprivnica Sekundarna vodovodna mreža Općine Rasinja Općina Rasinja  
  GKP Komunalac  Koprivnica Kanalizacijska mreža u naselju Glogovac (9.200m') Glogovac  
  GKP Komunalac  Koprivnica Rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže na Trgu podravskih heroja u Koprivnici Koprivnica  
  GKP Komunalac  Koprivnica Magistralni vodovod Koprivnica - Botovo - Šoderica - Gotalovo (14.500m') Koprivnica - Botovo - Šoderica - Gotalovo  
  Komunalno poduzeće  Križevci UPOV grada Križevaca (25.000ES) Križevci  
  Komunalno poduzeće  Križevci Vodovod i kanalizacija na Trgu J.J. Strossmayera i Trgu A. Nemčića u Križevcima Križevci  
  KapelaKOM         Kapela Distributivna vodoopskrbna mreža Lipovo Brdo Lipovo Brdo  
  Komunalac       Bjelovar Proširenje vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara – distributivna mreža naselja Prokljuvani, VII faza izgradnje podsustav „ISTOK“ Bjelovar  
  Komunalac       Bjelovar Sustav javne odvodnje grada Bjelovara u ulicama E. Bulešića i Ulici braće Diviš (500 m') Bjelovar  
  Komunalac       Bjelovar Odvodnja otpadnih voda – kolektor B-2 na području grada Bjelovara (400 m') Bjelovar  
  Vodooprskrba i odvodnja Zagrebačke županije Uređaj za proščišćavanje otpadnih voda Grada Vrbovca (12.200ES) Vrbovec  
  Vodooprskrba i odvodnja Zagrebačke županije  Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec (75.000m') Vrbovec  
  LUKOM  Sustav pročišćavanja otpadnih voda naselja Ludbreg (5.000 ES) i odvodnja otpadnih voda područja naselja Sigetec Ludbreg, Sigetac  
  Grad Koprivnica Sekundarna kanalizacijska mreža naselja Herešin (2.800m') Herešin  
  Grad Koprivnica Kanalizacijska mreža u Ulici Močilski odvojak, Ulica Zvirišće (3.000ES) Koprivnica  
  Općina Kapela Vodovodna distributivna mreža Babotok - Jabučeta (2.850 m') Općina Kapela  
  Općina Kalinovac UPOV naselja Kalinovac Kalinovac  
  Općina Virje UPOV Virje Virje  
  Općina Virje Kanalizacija naselja Virje  Virje  
  Općina Virje Izgradnja kružnog toka i rekonstrukcija Ulice Frana Lugarića-Ulice Ivana Gundulića Virje  
  Bjelovarsko-Bilogorske vode Javni vodoopskrbni sustav grada Čazme Čazma  
  Grad Đurđevac Izgradnja istočne obilaznice grada Đurđevca Đurđevac  
  Koprivničke vode  Izgradnja sanitarno feklane kanalizacije naselja Gola Gola  
  Općina Gola Parkiralište uz mjesno groblje Gola  
  Općina Gola Pješačka staza uz državnu cestu Gotalovo, Dravska ulica  
  Općina Kalinovac Izgradnja dijela prometnice i komunalne infrastrukture gospodarske zone Kalinovac jug Kalinovac  
  Grad Đurđevac Rekonstrukcija i uređenje Ulice Augusta Šenoe Đurđevac  
  Općina Gola UPOV naselja Gola (1200ES) Gola  
  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Uređenje lječilišnog dijela perivoja u Lipiku Lipik  
  MAN  Poslovno-prodajni servisni centar sa pratećim sadržajem (prodaja i servis kamiona i autobusa) Pazin  
  Poslovni park  Prometnica sa odvodnjom i pristupima na parcele Gornje Plavnice, Lepirac  
  Općina Molve Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Molve  
  Općina Veliko Trojstvo Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Veliko trojstvo  
  Bjelovarsko-bilogorske vode Vodocrpilište Jasenik Bjelovar  
  Općina Virje Projekti - kanalizacija Virje Virje  
  Općina Virje Projekti - Trg Prodavić i Kolodvorska Virje  
  Općina Velika Trnovitica Projekti - cesta V. Trnovitica - Ladislav V. Trnovitica  
  Vodne usluge Križevci Projekti - kanalizacija Žabno Sv. Ivan Žabno  
  Općina Novigrad Podravski Projekti - pješačka staza Koprivnička ulica Novigrad Podravski  
  Komunalije Đurđevac Projekti - kanalizacija naselja Vlaislav i Borovljani Vlaislav i Borovljani  
  Općina Ferdinandovac Projekti - rekonstrukcija ceste NC.22 Ferdinandovac  
  Općina Veliki Grđevac Projekti - prometnica do UPOV-a Veliki Grđevac  
  Općina Veliko Trojstvo Nadzor - nerazvrstane ceste Malo Trojstvo - Kegljevac Veliko Trojstvo  
  Općina Virje Nadzor - kružni tok Lugarevićeva Virje  
  Općina Virje Uređenje ulice Starčevićeve Virje  
  Vodne usluge Križevci Idejni - UPOV KŽ aglomeracija Križevci  
  Općina Veliko Trojstvo Nadzor - nezavrstane ceste Dionica I Veliko Trojstvo  
  Općina Velika Pisanica Prometnice i parkiralište odo škole i dvorane Velika Pisanica  
  Općina Veliko Trojstvo Projekti - nezavrstane ceste Dionica I Veliko Trojstvo  
  Općina Veliko Trojstvo Projekti - nezavrstane ceste Dionica II Veliko Trojstvo  
  Općina Veliko Trojstvo Projekti - nezavrstane ceste Dionica III Veliko Trojstvo  
  TH projekt d.o.o. Elaborat zaštite okoliša- vodovodna mreža Budrovac - Banov Stol Budrovac -Banov Stol  
  Općina Štefanje Elaborat zaštite okoliša - vodovod Štefanje Štefanje  
  Grad Koprivnica Pristupna cesta Cerine Koprivnica  
  Komunalije Đurđevac Projekti - 4 naselja (Mičetinac, Sv. Ana, Sirova Katalena, Suha Katalena) Đurđevac  
  Komunalije Đurđevac Projekti - aglomeracija Molve Molve  
  Komunalije Đurđevac Projekti - UPOV Molve Molve  
  Koming d.o.o. Kanalizacija Gola - projekti II. faza Gola  
  Koprivničke vode Zamjena opreme UPOV KC Koprivnica  
  Općina Ferdinandovac Nadzor - nerazvrstane ceste (Krajnica, Trepče) Ferdinandovac  
  Atring d.o.o. Projekti - prometnice stadion Bjelovar  
         
  INVESTITOR ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA LOKACIJA  
         
  Općina Virje Izgradnja sekundarnog vodovoda u Šemovcima Šemovci  
  Općina Berek Izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacije naselja Berek Berek  
  PP Orahovica d.o.o. Izgradnja farme za tov junadi Zdenci  
  Komunalije d.o.o. Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac Sustav odvodnje i pročišćavanje sanitarno-fekalnihotpadnih voda naselja Suha Katalena Suha Katalena, Koprivničko-križevačka županija  
  Komunalije d.o.o. Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac Sustav odvodnje i pročišćavanje sanitarno-fekalnihotpadnih voda naselja Sirova Katalena Sirova Katalena, Koprivničko-križevačka županija  
  Komunalije d.o.o. Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac Sustav odvodnje i pročišćavanje sanitarno-fekalnihotpadnih voda naselja Sveta Ana i Mičetinac Sveta Ana i Mičetinac, Koprivničko-križevačka županija  
  Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje Sustav javne vodoopskrbe naselja Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac-Ive, Starine i Blatnica na području Općine Štefanje Općina Štefanje, Bjelovarsko-bilogorska županija  
  Komunalije d.o.o. Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac Magistralni vodoopskrbni sustav od vs Budrovac do vs Banov Stol Sirova Katalena, Koprivničko-križevačka županija i Šandrovac, Bjelovarsko-bilogorska županija  
  Gašpar d.o.o. Tvornica stočne hrane Bilogorska 41, 43000 Bjelovar Izgradnja silosa za skladištenje žitarica u funkciji postojeće proizvodnje na lokaciji tvornice stočne hrane Gašpar d.o.o.  Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija  
  Komunalije d.o.o. Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac Izmjena sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Molve dogradnjom sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda Molve, Koprivničko-križevačka županija  
         

 

U suradnji sa Zelena infrastruktura d.o.o.

 
  Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i sustava odvodnje aglomeracije Vrbovec Vrbovec  
  Općina Veliki Grđevac Izgradnja javne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Grđevcu Veliki Grđevac  
  Općina Šandrovac Izgradnja javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarno fekalnih otpadnih voda naselja Šandrovac Šandrovac  
         

 

Planovi gospodarenja otpadom

 
  NARUČITELJ IZRADE NAZIV DOKUMENTA JEDINICA LOKALE SAMOUPRAVE  
  Općina Virje, Sudete 10, 48326 Virje Plan gospodarenja otpadom Općine Virje za razdoblje 2018.-2023. godine Općina Virje, Koprivničko-križevačka županija  
  Općina Rovišće, Hrvatskih branitelja 2, 43000 Bjelovar Plan gospodarenja otpadom Općine Rovišće za razdoblje 2018.-2023. godine Općina Rovišće, Bjelovarsko-bilogorska županija  
  Općina Veliko Trojstvo, Braće Radića 28, 43226 Veliko Trojstvo Plan gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2018.-2023. godine Općina Veliko Trojstvo, Bjelovarsko-bilogorska županija  
  Općina Severin, 137, 43274 Severin Plan gospodarenja otpadom Općine Severin za razdoblje 2018.-2023. godine Općina Severin, Bjelovarsko-bilogorska županija  
  Općina Šandrovac, 6, 43227 Šandrovac Plan gospodarenja otpadom Općine Šandrovac za razdoblje 2018.-2023. godine Općina Šandrovac, Bjelovarsko-bilogorska županija  
  Općina Velika Pisanica, Hrvatskih branitelja 3, 43271 Velika Pisanica Plan gospodarenja otpadom Općine Velika Pisanica za razdoblje 2018.-2023. godine Općina Velika Pisanica, Bjelovarsko-bilogorska županija