Prostor EKO d.o.o. je projektni ured osnovan 2013. godine u Bjelovaru gdje se nalazi i sama lokacija poslovnog prostora u kojem obavlja svoju djelatnost. Osnovna djelatnost društva je projektiranje i stručni nadzor u graditeljstvu.

Društvo Prostor EKO d.o.o. svoje djelatnosti obavlja u suradnji s projektnim uredom PROSTOR d.o.o. s kojim dijeli poslovni prostor na adresi Borisa Papandopula 16, Bjelovar. Osim zajedničke lokacije, projektni ured Prostor EKO naslijedio je od PROSTOR d.o.o., koji djeluje od 1992. god., i dugogodišnje te bogato iskustvo u projektiranju.


Društva Prostor EKO d.o.o i PROSTOR  d.o.o. su od svojeg osnutka uspješno sudjelovala u realizaciji brojnih projekata značajnih za razvoj gospodarstva, društvenih djelatnosti i komunalne infrastrukture lokalnih zajednica na području cijele Hrvatske, pružajući privatnim investitorima i/ili jedinicama lokalne samouprave usluge izrade projektne dokumentacije, stručne podrške u postupcima ishođenja potrebnih dokumenata za gradnju, stručnog nadzora i probnih radova.

Prostor EKO danas broji 18 zaposlenika, u kombinaciji mladih projektanata i iskusnijih voditelja timova pojedinih sektora, koji se zajedničkim radom međusobno nadopunjuju.

Tvrtka s vremenom kontinuirano raste kroz povećanje broja zaposlenika, usavršavanje i stjecanje novih znanja te širenje svojih djelatnosti. Od 2017. godine tvrtka Prostor EKO d.o.o. ovlaštena je za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
Naš projektni ured timskim radom svih zaposlenika uspješno izvršava projektne zadatke naših investitora.

 

POPIS DJELATNOSTI:

 •  Tehnička rješenja za dobivanje posebnih uvjeta
 •  Projekti rušenja postojećih objekta
 •  Idejni projekti
 •  Glavni projekti
 •  Izvedbeni projekti
 •  Elaborati zaštite na radu
 •  Elaborati zaštite od požara
 •  Elaborati zaštite okoliša
 •  Plan gospodarenja otpadom
 •  Izrada prostornih planova
 •  Snimke postojećih stanja – LEGALIZACIJA
 •  Izrada troškovnika radova
 •  Stručni nadzor nad izgradnjom objekta


VRSTE OBJEKATA ZA KOJE IZRAĐUJEMO DOKUMENTACIJU

STAMBENI OBJEKTI (OBITELJSKE KUĆE I STAMBENE ZGRADE)
JAVNE USTANOVE (VRTIĆI, ŠKOLE, BOLNICE)
POSLOVNE ZGRADE (POSLOVNI PROSTORI, HOTELI, AUTOSALONI)
GRAĐEVINE POD ZAŠTITOM KONZERVATORSKIH ODJELA (KULTURNA DOBARA)
INDUSTRIJSKI / GOSDPODARSKI OBJEKTI (TVORNICE, BIOPLINSKA POSTROJENJA, FARME ZA UZGOJ ŽIVOTINJA, OBJEKTI ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU)
INFRASTRUKTURNI OBJEKTI (VODOVODI I JAVNE KANALIZACIJE, PROMETNICE, UREĐENJE OKOLIŠA, UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA)

 

 1. ZAPOSLENI - Ured Bjelovar

 

DIREKTOR - Mladen Carek, mag.ing.aedif.

1
2
3

RAČUNOVODSTVO I ADMINISTRACIJA

• Ivana Babec, viši ekon. za rač. i fin.
• Marina Lebinac, ekonomija
• Žaklina Vrabec, rač teh.

ARHITEKTURA

• Dragica Carek, dipl.ing.arh.
• Maja Horvat, dipl.ing.arh.
• Sonja Andrašić, građ.teh.
• Andreja Horvat, građ.teh.
• Sanja Grgičin Ban, građ.teh.

ZAŠTITA OKOLIŠA

• Valentina Carek, dipl.ing.biotech.

GRAĐEVINARSTVO-VISOKOGRADNJA

• Mladen Carek, mag.ing.aedif. 
• Robert Vaso, mag.ing.aedif.
• Matija Adaković, mag.ing.aedif.
• Marijan Carek, dipl.ing.građ.

• Hrvoje Hajtić, dipl.ing.građ.
• Ana Magdić, dipl.ing.građ.

• Davorka Dorčec, građ.teh.
• Anja Franjić, mag.ing.aedif

GRAĐEVINARSTVO-NISKOGRADNJA

• Valentino Carek, bacc.ing.aedif.
• Petra Kolarić, građ.teh
• Marko Makar, ing.građ.